CCTV

Vi installerar analoga kamerasystem, men nu lägger vi tyngdpunkten på IP kameror. Innan en installation påbörjas är det viktigt med en utförlig projektering av fastighet/område, då förutsättningar fastställer vilken typ av kamera man ska använda.

Skapa en tryggare arbetsmiljö med högklassiga IP-kameror

Vi installerar kameraövervakning för alla behov, från små kamerasystem till komplexa övervakningssystem i butiker och på arbetsplatser.
Kameror har en bevisad förebyggande effekt mot brott och är dessutom ett ovärderligt verktyg i brottsutredningar. Utöver det självklara syftet att förebygga och utreda brott så kan kameror också användas till helt andra saker som t.ex. marknadsföringsstöd med hjälp kundräkning eller personflödesanalyser.

Kontaktpersoner

Mats Gredemyr
Entreprenadchef
Mats Gredemyr
+46 8 649 09 00
Kjell Arvidsson
Servicechef
Kjell Arvidsson
+46 8 649 09 00