Säkerhet

CD är certifierat i höga larmklassen, klass 3. Vi kan därför hantera verksamheter med extremt höga skyddsbehov. Förutom banker och kärnkraftverk skyddar vi industrier, företag, fastigheter, varuhus, butiker, skolor, hamnar, sjukhus, elkraftstationer och byggarbetsplatser.

Inbrottslarmsystemen vi använder oss av är ett maximalt säkerhetssystem som är utformat för att möta de allra hårdaste funktions- och flexibilitetskraven. Utbyggbart adresserbart buss-system med traditionella dubbelbalanserade sektioner, separata 2-tråds adresslingor samt möjlighet till trådlösa sektioner. Support för upp till 32 kortläsare med 1000 handhavare uppdelat i 8 olika larmområden. Ett säkerhetssystem för medelstora till större företag t.ex. kontor, butiker, varuhus, lager, verkstäder, industrier, skolor etc.

Passeranläggning

Passersystemen finns både som standalone läsare eller som nätverk se nedan.

Ett passersystem är egentligen en eller flera kortläsare som kopplas samman och administreras från en dator. Den största fördelen är naturligtvis att man därigenom uppnår en förenklad administration och får en bättre överblick över personal och dörrar.

En kortläsare kan programmeras direkt ifrån kortläsarens knappsats, eller via PC-mjukvaran. Mjukvaran som är mycket enkel att sköta och erbjuder en attraktiv kostnadsbild för såväl första dörren som när du väljer att bygga vidare till flera dörrar eller expanderar systemet till att omfatta ett flertal olika fastigheter.

Entré, bokning, administration och energioptimering

Vi installerar Elisath system för entré, bokning, administration och energioptimering. Elisath är ett system för alla typer av bokning, köp i anläggningen eller via webben.

Elisath utvecklar och levererar framtidens system och programvaror för entré, bokning, administration samt energioptimering. Vi använder den allra senaste tekniken med intelligenta system och enheter (vändkors, grindar, entréläsare, kassasystem osv.) som kommunicerar med datorer, läsplattor och mobiltelefoner, dvs. snabba och smarta system som är lättarbetade och användarvänliga vilket ger lättillgänglighet samt ökad vinst. Kompatibla och moduluppbyggda programvaror för optimala lösningar med stor flexibilitet och som skräddarsys för varje installation.

Vi vänder oss till alla typer av bad- och friskvårdanläggningar, från traditionella upp till äventyrs- och upplevelsebad, gym, ishallar, sportarenor, multiarenor, mässor, nöjesparker, besöksparker, museum, konsert, teater, kommun m.m.

Kontaktpersoner

Christer Ferm
VD / Innesälj / Kalkyler
Christer Ferm
+46 8 649 09 00
Mats Gredemyr
Entreprenadchef
Mats Gredemyr
+46 8 649 09 00