Om

Categori Data AB är en av de större installatörerna i Mälardalen med cirka 50 anställda. Ägandet är slutet inom företaget. Categori Data AB är ett företag med mångårig erfarenhet och stort kunnande inom data-, tele-, CCTV- och säkerhetsinstallationer.

Vi utför och säljer tjänster avseende installation, driftsättning, teknisk dokumentation och service inom följande områden:

Data/Tele

Kompletta fastighetsnät för data, telefoni, ljud och bild.

Säkerhet

Skydd av person, fastighet och egendom.

Brandlarm

Detektering och utrymning för skydd av person/egendom.

CCTV

Teknisk bevakning av fastighet och område.

Teknisk Dokumentation

Fullständig teknisk dokumentation enligt svensk standard.

Service

Service avtal underhåll och felsökningar samt jourverksamhet.

Vi på Categori Data AB har alltid Ert behov och önskemål i fokus. Tillsammans med Er tar vi fram bästa möjliga helhetslösning för varje enskilt projekt.

Våra tekniker är certifierade på de system vi använder, med en lång erfarenhet av data-, tele- och säkerhetsinstallationer. Vi anlitar, vid behov, underentreprenörer som har handplockats av oss och har samma kvalitetskänsla.
På detta sätt kan vi hålla den kvalitet och det kunnande som Categori Data kräver av sina tekniker/installatörer.