Våra partners

Vi väljer våra leverantörer och partners med omsorg för att du som kund hos Categori Data AB få bästa tänkbara produkt i din installation. Vi leverar installationer med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och funktionalitet och det kräver att vi arbetar med ledande leverantörer som förknippas med hög kvalité inom just sitt expertisområde.

Vi vill att relationen till såväl våra partners som leverantörer skall genomsyras av ett långsiktigt tänkande. Vi vill jobba tight med vår partners och tillsammans ta fram den lösningen som passar dig som kunds behov.

Om du vill läsa mer om en specifik partner eller leverantör så klicka dennes logga!