Eltek Delta av fabrikat Honeywell

honeywell

Adresserbara system – Delta

Delta och Delta Compact med IQ8Quad detektorer är analoga brandlarmsystem med intelligent miljöanpassning. Med detektorer från världens ledande producent anpassas systemet till användarens behov med hänsyn till så väl funktonalitet, användarvänlighet och pris.

Konventionella system – BSX

Konventionella system lämpar sig för mindre installationer, där det inte finns behov för en exakt platsangivelse i en larmsituation. Den här typen av brandlarmcentral visar vilken slinga som har detekterat brand