Service

Regelbunden och kvalificerad service

Vår serviceavdelning består av kunniga och erfarna tekniker som är redo att dygnet runt hjälpa er när ni behöver support, både per telefon eller på plats hos er.
Vi strävar alltid efter att bygga upp en långsiktig relation med våra kunder, vilket har resulterat i en stor kundbas. Många av våra kunder har sedan länge serviceavtal med underhållsprogram för sina anläggningar.

Förebyggande service genom avtal ger maximal säkerhet och optimal ekonomi.
Om Ni skall kunna lita på att Er anläggning. För att bl.a. kunna rädda liv och säkra egendom, oavsett om det handlar om att detektera en begynnande brand eller ett intrångsförsök. Måste ni vara säker på att anläggningen fungerar som avsett. Detta uppnås säkrats genom regelbundna revisioner utförda av kvalificerade servicetekniker.

Avtal

Vi erbjuder kundanpassade serviceavtal på flera nivåer.

Våra olika nivåer för serviceavtal är:
• Inställelseservice (alltid lämpligt)
• Grundservice (lämpligt både under och efter garantitiden)
• Full service (lämpligt efter garantitiden)
• Jourservice (tillgänglig servicepersonal dygnet runt)

Mervärde med serviceavtal

När vi erbjuder ett serviceavtal strävar vi alltid efter att erbjuda det som passar bäst för varje kunds behov. Det är dock alltid Ni som kund som avgör vad Ni verkligen behöver.

Tveka inte att kontakta oss.

Kontaktpersoner

Christer Ferm
VD / Sälj
Christer Ferm
+46 8 649 09 00
Ulrika Haenel
Servicechef
Ulrika Haenel
+46 8 649 09 00