Brandlarm för anläggning

Som certifierad anläggarfirma kan vi erbjuda brandlarmsystem som är anpassade för olika typer av verksamhet och anläggningar. Vi hjälper dig som är ansvarig för en fastighet att ta fram specifikationer på ett brandlarm för anläggning som uppfyller gällande krav och normer och säkerställer bästa möjliga brandsäkerhet i fastigheten.

Vi har för närvarande två system att välja mellan:

Schrack Seconet Integral IP CX och IP MX och Eltek Delta av fabrikat Honeywell som båda är välbeprövade och lättskötta system för verksamheter av olika storlek. 

Systemen är godkända och intygade analogt adresserbara brandlarmsystem för alla behov. Vi tillhandahåller alla de sofistikerade funktioner som krävs för ett analogt adresserbart brandlarmsystem med enkelt handhavande och smidig installation för både installatör och användare. Båda systemen har inbyggda och även externa brandförsvarstablåer och larmlagringstablå.

Krav på brandlarm i olika fastigheter

Olika typer av verksamhet omfattas av olika krav på system för brandlarm. Avgörande faktorer är bland annat hur många personer som har rätt att vistas i en lokal eller på en anläggning och vilken typ av verksamhet som pågår i den.

När du tar hjälp av oss för att ta fram ett passande brandlarmsystem så går vi noga igenom de krav och önskemål som finns innan vi erbjuder en passande lösning. Larmsystemet kan även kombineras med en automatisk släckningsanläggning med sprinklers, gas eller annat släckmedium om så önskas och det finns brandlarm både med och utan adressering beroende på om det är viktigt att se exakt var en brand har brutit ut eller om det räcker med att larmet utlöses för hela anläggningen.

Talat utrymningslarm och akustiskt

Vilken typ av larmsignal man väljer är också viktigt att ta med i beräkningen. Talat utrymningslarm används för alla typer av installationer i exempelvis hotell, köpcentrum och lokaler som rymmer fler än 150 personer. Dessa skall ha ett talat utrymningslarm, då man önskar förtydliga talbesked vid brand eller för att påkalla uppmärksamhet. Ett talat utrymningslarm är många gånger mer effektivt för att få en snabb utrymning än om endast brandlarmklockor och sirener används. 

Utrymningslarmet kan även användas till allmänna utrop, bakgrundsmusik och för att påkalla uppmärksamhet. Vi har flera olika system i vårt produktsortiment för att tolka alla behov från små kostnadseffektiva system upp till stora avancerade system.

Få hjälp av en av våra kunniga medarbetare

Välkommen att kontakta oss för att få rådgivning kring passande brandlarm för anläggning. Tillsammans sätter vi oss ner och tar fram en plan för nyinstallation eller för uppgradering av en befintlig brandlarmanläggning om behoven har ökat eller förändrats av någon anledning.

Vi ser till att ta fram en tydlig plan för all utrustning som behövs samt erbjuder installation och underhåll av de anläggningar som vi installerar. För att du ska kunna sköta om din anläggning på bästa sätt erbjuder vi även utbildning som du kan läsa mer om nedan.

Utbildning för din larmanläggning

Vi erbjuder utbildning inom de brandlarmsystem som vi säljer och installerar för att ni själva ska kunna sköta driften av dessa. 

Utbildningen vänder sig i första hand till:

 • Anläggningsskötare som har ansvar för skötsel och underhåll av automatiska larm (ej sprinkleranläggningar)
 • Fastighetsskötare
 • Driftpersonal eller ansvarig person för brandlarmanläggningen
 • Anläggningsägare av brandlarmanläggningen

För att delta i denna utbildning krävs inga förkunskaper inom brandsäkerhet.

Utbildningen är teoretisk och i första hand inriktad på anläggningen för brandlarm och dess skötsel, men kommer även att omfatta kunskap om brandrisker, förebyggande brandskydd och olika brandskadebegränsande åtgärder. Utbildningen är utformad efter Brandskyddsföreningens (SBF) senaste regler ”Regler för brandlarm” SBF 110:8, norm för utbildning av anläggningsskötare.

Grundutbildning för utrymningsledare/utrymningssamordnare

Utbildningen riktar sig till de personer som har eller kommer ha en aktiv roll inom en utrymningsorganisation. För att delta i denna utbildning krävs inga förkunskaper inom brandsäkerhet.

Efter avslutad utbildning skall deltagaren ha:

 • En grundläggande kompetens för att kunna agera som utrymningsledare
 • Kunskaper om brandrisker
 • Kunskaper om vikten av ett förebyggande brandskydd

Utbildningen innehåller:

 • Metoder för ett systematiskt brandskyddsarbete
 • Lagar och regelverk
 • Brandrisker
 • Brandteori – uppkomst, spridning, brandförlopp
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymningsorganisation
 • Utrymningsledarens roll
 • Ansvarsförhållanden och delegation
 • Återsamlingsplats och återsamlingsledarens roll
 • Skadeplatsorganisationen – räddningstjänsten, ambulansen och polisens roll

Varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om brandlarm för anläggning samt våra utbildningar för brandlarmanläggningar.

Kontaktpersoner

Christer Ferm
VD / Sälj
Christer Ferm
+46 8 649 09 00
Christoff Nylén
Projektledare
Christoff Nylén
+46 8 649 09 00