Schrack Seconet Integral IP CX och IP MX

Räddar liv – skyddar egendom säkerhet ger trygghet
System utvecklat för människor

manoverpanel

Säkerhet ger trygghet. Schrack Seconet har gjort det till sin uppgift att utveckla system och lösningar för människor i syfte att förbättra deras säkerhet och på så sätt vara en del i att göra världen säkrare och tryggare. Schrack Seconets produkter innehåller alltid den senaste tekniken, är enkla att använda och skapar förtroende.

Absolut tillförlitlighet tack vare full redundans

En brandlarmcentrals uppgift är att så tidigt som möjligt detektera bränder och larma insatspersonal. Detta är emellertid inte möjligt om ett enda litet fel räcker för att göra anläggningen obrukbar. Av det här skälet har vi byggt våra brandlarmscentraler med redundans. Två oberoende system körs parallellt och när ett fel inträffar i den aktiva delen, kopplar enheten automatiskt om till den fungerande delen. Alla funktioner i hela brandlarmssystemet är alltid – d.v.s. även vid ett fel – obegränsade och helt tillgängliga.

Beprövad IP-teknologi är standard

ip

Alla Integral IP manöverpaneler är utrustade med ett IP-gränssnitt, vilket stöder internet-protokollet. Manöverpaneler kan också övervakas via fjärråtkomst av intelligenta program med hjälp av dator, smartphone eller surfplatta.

Två saker skiljer Schrack Seconet mot de flesta andra brandlarmsystem,

  1. Är den 100%-iga redundansen.
  2. Är den långtgående moduluppbyggnaden. Båda dessa egenskaper kommer att beskrivas ingående se kort systembeskrivning.

Systembeskrivning Integral IP CX från Schrack »
Systembeskrivning Integral IP MX från Schrack »