Data/Tele

Nätverksinstallation och design

Vi installerar strukturerade kabelsystem (Datanät), och är certifierade installatörer för: AMP, Systimax, ECS, TCS, Panduit.

Vi utför även designarbete för att ta fram hur ett strukturerat kommunikationsnät enligt gällande standarder kan uppnås, krav och policys i ett nytt nätverk.
En dokumentering av ett företags eller organisations nätverkslösning är nödvändig. Det är viktigt att ha kontroll på utrustning och förbindelser, inte bara för inventering utan även för säkerhet och felsökning.

Kontaktpersoner

Morgan Börjesson
Projektledare
Morgan Börjesson
+46 8 649 09 00
Christoff Nylén
Projektledare
Christoff Nylén
+46 8 649 09 00