CD på gång


Categori Data har vunnit upphandlingen avseende byte och uppdatering av brandlarm på Tullgarns slott i Södermanland. Förvaltare och kund är Statens Fastighetsverk. Arbetet består av demontering av befintlig Cirrus-anläggning, och installation/driftsättning av detektorer istället för aspirerande sugpunkter. I arbetet ingår även byte av befintliga detektorer från Autronica till SecuriFire.

Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov. Vi kallar det IT-partnerskap.
Softronic anlitade oss för att installera datanät hos Akademikernas a-kassa och Sveriges a-kassor. Arbetet omfattade nyinstallation av 2 nät bestående av cirka 800 länkar.

Relay har anlitat oss för driftsättning, dokumentation och anläggarintyg av brandlarm i äldreboendet Allégården, Täby

För Coor har vi gjort utökning, dokumentation och anläggarintyg av brand- och utrymningslarm i skolan Befästningskullen, Frösunda.

För Arbetsförmedlingen har vi dokumenterat, mätt och verifierat datanätet i lokalerna vid Norra Station. Detta pga Arbetsförmedlingens utflyttning från lokalerna.

Vår förbättringsdag för hösten hölls på Solvalla konferenscenter den 21 september. Där framkom en rad synpunkter, som resulterade i en handlingsplan för ökad samhörighet, merförsäljning gentemot kund.

Besök oss och vår partner Bosch på SECTECH 2019 den 19-20 november i Kistamässan.

« Tillbaka