Q1 i full fart

Nytt i  familjen CD Säkerhetsteknik under Q1.

Under Q1 är det några projekt som har blivit klara och några har startat.

KV. Vattenkraften
Där Beställare är Projektpartner och Balder AB.
Startades och rullar på. Etapp ett med brandlarm och samplingssytem av märket Schrack är i dagarna klart och besiktigat. Etapp två med lås och inbrott kommer att starta inom kort.

Nordic Level Group/Kriminalvården

I dagarna så blir vi också klara med ett jätte projekt tillsammans med Nordic Level Group som har pågått under en längre tid.
Där vi har installerat alla tekniska anläggningar som bland annat brand, kameraövervakning, datanät.
Ett brandlarms system med många styrningar samt kopplat till överordnat system.

Service avdelningen

Service jobbar ständigt med att hjälpa. De är ute på blandade uppdrag ibland passer och ibland brandlarmsrelaterade uppdrag.
De kommer i dagarna avsluta ett brandlarms jobb efter om byggnationer på Norrtälje sjukhus.

Tackar vår samarbetspartner Safeteam.
I Q1 så avslutades två stora jobb som vi har haft tillsammans. Där vi har hjälpts åt med passer och inbrott på två anläggningar i Stockholm.

 

En ny kollega i branschen Lysande Lösningar fick vi äran att tillsammans hjälpas åt att få upp ett litet brandlarm i Nacka.

 

Tack till de kollegor i branschen som vi har haft ett bra samarbete med under Q1. Speciellt tack till Lennströms Elektriska och Larm och teletjänst.

Larm och teletjänst har vi assisterat i några brandlarmsinstallationer där märket Schrack har varit inblandat.

 

3G/2G nätet

Utfasningen av koppar-, 2G- och 3G-näten är i full gång. De uppkopplade enheter som är beroende av dessa nät behöver

 

därför anpassas till den nya teknologin – och det finns ingen tid att förlora. Det gäller att börja redan i dag, annars finns det en uppenbar risk att anpassningen blir försenad och att det får allvarliga konsekvenser för din verksamhet.

Teknologiskiftet pågår världen över. I Sverige kommer Telia först att stänga ned sitt kopparnät – vilket pågår för fullt – följt av 3G-nätet,
med ambitionen att detta ska vara helt stängt i slutet av 2023.

Två år senare ska även 2G-nätet ha fasats ut.

Återkom till oss på info@cdsakerhetsteknik.se, alternativt ring till oss på 08-649 09 00

Så hjälper vi er med detta från registrering till installation och avprovning.

 

 

 

« Tillbaka