Christer Ferm i Näringslivet Stockholm

Christer har blivit intervjuad för en artikel i Näringslivet Stockholm. Artikeln finns att läsa på nedanstående länk:

Christer Ferm, vd på Categori Data AB, om vägen från utbrändhet till rentré och drivkrafterna som entreprenör

« Tillbaka