Förbättringsdag 6 oktober

Vi samlade hela företaget för en Förbättringsdag. På den utvecklade vi vår interna kommunikation, utfallet av Medarbetarenkäten presenterades och en workshop med förbättringsåtgärder hölls. Efter lunchen fick ett par leverantörer presentera sig och sina erbjudanden.

Vi informerade om kommande uppdrag och utlandsuppdrag. Många anmälde sitt intresse för att få åka på utlandsuppdragen. Vår nya företagsfilm presenterades, och information om att vi finns representerade på Elmässan 18-19 oktober i Kista gavs. Under de dagarna kommer vi att träffa ett antal kunder och får då möjlighetet att presentera vårt erbjudande till dem. Under mässdagarna kommer vi även att ha möjlighet att rekrytera ytterligare tekniker.

« Tillbaka