Första kvartalet 2018

Ledningssystemet för ISO-certifieringarna.
Vi har genomgått revisioner för våra certifieringar när det gäller SBSC:s delar av brand och inbrott, vilka vi passerade med godkänt resultat. Dessutom har IN genomfört en internrevision av Ledningssystemet, och vi fick en del anmärkningar och rekommendationer som vi arbetar med.

Personal
En ny medarbetare i gruppen för teknisk dokumentation har börjat. Det är Dan Vennström, som återkommer till oss efter 3 år på Riksdagen.

En förbättringsdag hölls på Solvalla med all personal. Under stort engagemang och intresse deltog de i de olika momenten som innefattade all vår verksamhet.

Uppdrag

Stanley Security har valt oss som underentreprenör till ett uppdrag omfattande datanät, passer-, inbrott- och CCTV-anläggning. De har även anlitat oss för uppdrag till sportbutiker.

Skärgårdsstiftelsen installerar ett brand- och utrymningslarm på Utö. Vi utför uppdraget som omfattar 9 byggnader. Installationen sker under vintern/våren.

Coor fortsätter beställa uppdrag av oss via det avtal som vi har mellan oss.

Försvarsmakten byter brandlarm i en av sina anläggningar, och vi utför jobbet åt dem.

Hantverksjouren har beställt 2 arbeten av oss. Det ena är skolan i Kv. Stimmet, som är ett brand- och passersystem. Det andra är säkerhet, brand och datanät för en del av nya hamnen i Nynäshamn (Norvik)

Cramo beställer återkommande installationer av säkerhet/passer/brand/data i paviljonger och bodar för tillfälliga skolor och förskolor.

Locum anlitar oss för utökning av brandlarmet vid Norrtälje sjukhus. Denna gång är det byggnad 14 som utrustas med totalskydd baserat på Schrack Seconet.

Connect Hotel, City gör en ombyggnad/renovering och vi utökar och anpassar brand- och utrymningslarmet.

Nynäshamns kommun har anlitat oss för att byta säkerhetsanläggningarna i skolorna. Fabrikatet vi installerar är RCO M5 Mega.

Vi på CD önskar alla kunder, leverantörer och medarbetare en GLAD PÅSK.

« Tillbaka