Hösten och kvartal 3

Avtalet med Vi är nu i full gång. Uppstarten har inneburit installation och service i skilda miljöer. Det har varit butiker, kontor och andra verksamheter.

Driftsättning och dokumentation för Vi utför driftsättning, teknisk dokumentation och anläggarintyg i Oscar II i Uppsala. Anläggningen är ett brandlarm från Schrack Seconnet.

Samarbetet med Vi fortsätter med uppdateringar och driftsättningar av RCO-anläggningar i Stor-Stockholm.

Som underentreprenör till Gullikssons EL utför vi installationer och kompletteringar av brandlarmsanläggningar inom Södersjukhuset. Entreprenaden beräknas pågå en månad.

Vi gör datanät för i norra Stockholm. Vi tillhandahåller tekniker och mätinstrument, medans M3 Installation är projektledare.

Som underentreprenör till utför vi installationer av ett strukturerat fastighetsnät i en kontorsbyggnad i Solna.

Vi är i slutskedet av ett par entreprenader.
Det är bl.a. åt Stockholms Hamn och Försvarsmakten. Projekten är engagerande och utmanande med stor variation på tekniska lösningar och installationer. Vi har även slutfört etapp 1 av Sickla Front (RCO) och etapp 1+2 Brf Bränneriet (RCO).

« Tillbaka