Kunderna ger oss fortsatt förtroende

Inledningen av 2017 har startat bra och CD har fått följande:
Skandiafastigheter är fastighetsbolaget som har en samhällsförbättrande strävan. Att bidra till ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning. Till hjälp har vi våra fastigheter 127 fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Grundtanken är att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle.
I samarbete med Sallén Elektriska, en av Mälardalens ledande elinstallatörer, har CD fått förtroendet att byta ut passersystem och inbrottslarm i fastigheten Sveavägen 44. Ordervärdet är cirka 2 miljoner.

Flexators välbeprövade typhuskoncept innebär en mängd fördelar för dig som kund. Lösningen är trygg, säker, kostnadseffektiv och flexibel i flera avseenden. Byggtiden är kort och du kan välja mellan att äga eller leasa byggnaden. På så sätt har byggnaden alltid ett marknadsvärde, oavsett var du bygger.
Alla typhus tillverkas i en modern och industriell process. För montaget ute på byggarbetsplatsen tar Flexator givetvis fullt ansvar till garantibesiktningen är klar. Typhusen och sättet att bygga uppfyller alla myndighetskrav och regler, oavsett om du måste ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling eller inte.
CD utför installationer av data/tele/säkerhet/brandlarm med totalansvar för projektering och utförande i Kolarängsskolan och Ebbas förskola, med ett ordervärde på cirka 4 miljoner.

Locum, värden för vården, har tidigare låtit oss installera brand- och utrymningslarm vid Norrtälje sjukhus. Nu har vi fått ytterligare uppdrag på sjukhuset i samband med ombyggnader och renoveringar till ett ordervärde på cirka 100.000 kronor.

Solna stad som vi har ramavtal med, har via BTH Bygg som har ett brett utbud av byggtjänster. Affärsidén är att bygga, renovera och underhålla fastigheter åt publika företag inom Stor-Stockholm. BTH bygger också bostäder och kommersiella lokaler i egen regi för försäljning eller förvaltning.
CD är anlitade för att utföra installation av data/tele/säkerhet/brandlarm inom Fridhemsskolan till ett ordervärde på cirka 1,8 miljoner.

« Tillbaka