KVARTAL 1 2019


är en av Nordens ledande facility management-leverantörer, och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt.
Coor har beställt byte av ett befintligt brand- och utrymningslarm inom äldreboende och skolor i Stockholm. Patienthotellet på Danderyds sjukhus byter vi ut brand- och utrymningslarm samt leverans och installation av motoriserad brandgasventilation. Vi installerar nya detektorer och ny centralapparat med BFT av fabrikat Schrack-Seconet.


har funnits i Mälardalen sedan 1950 och är idag 350 medarbetare med en omsättning på 700 miljoner kronor. Huvudkontoret är beläget i Uppsala och de finns även lokalt representerade i Stockholm via filialkontor. Sallén erbjuder elinstallationer över hela Mälardalen, allt från mindre servicearbeten till större entreprenadprojekt.
Vi har även uppdraget åt dem att utföra installation av brand- och utrymningslarm samt telesignalanläggningar vid Nya Karolinska (NKV), vilket ska vara klart vecka 11 2019. Med en förlängning till vecka 22.


Categori Datas Företagslärling

I denna mansdominerade bransch så är vi stolta över att 19% av våra anställda är kvinnor. Undersökningar från bland annat Elektrikerförbundet visar att kvinnor anser att fördelarna uppväger nackdelarna. Jobbet är kul och fritt och de flesta män är ok. Men fler kvinnor behövs i branschen och åtgärder måste till för att få bort jargong, klotter och sexism. Vår naturliga policy i företaget är att alla ska bidra till att skapa en arbetsplats och arbetsmiljö som främjar jämställdhet

 

« Tillbaka