November, årets mörkaste månad

är ändå väldigt ljus för oss på Categori Data. Under de senaste veckorna har vi fått en hel del nya uppdrag.

I Nynäshamn ska vi tillsammans med PECAR Property Development AB uppföra en ny byggnad vid Hallängens förskola. Vi tar hand om inbrotts- och brandlarmsinstallationen. Byggnaden är i två våningar och installationen omfattar cirka 20 inbrottslarmpunkter och 20 rökdetektorer.

I Huddinge Värmecentral ska vi åt Södertörn Energi installera ännu ett nytt Schrack-Seconet brand- och utrymningslarm samt demontera det gamla. Omfattningen är cirka 200 detektorer, samplingscentraler och larmdon. Installationen sker i industrimiljö vilket ställer höga krav på våra teknikers kunskap.

Som underentreprenör till Hantverksjouren har vi fått förtroendet att installera säkerhet- och teleanläggningar i tullvisitationshuset i Stockholm Hamns nya hamnområde Norvik i Nynäshamn. Huset inrymmer bilhallar, kontor och teknikutrymmen för Tullverkets visitationsverksamhet.

Åt Solna stad ska vi dra ett nytt fastighetsnät i Oskarsros äldreboende. Det blir ett nät bestående av knappt 300 kopparlinjer, kanalisation, golvskåp och fiberförbindelser.

Cramo AB har gett oss uppdraget att installera, driftsätta och dokumentera inbrott- och brandlarmanläggning i Hagaskolans nya paviljonger.

För fastighetsförvaltaren COOR Fastighet Property utför vi installation, driftsättning och dokumentation av ett nytt Schrack-Seconet brand- och utrymningslarm bestående av 100 rökdetektorer och 90 larmdon i Kastanjelundens förskola, Spånga. Skolan är i fyra plan och, inrymd i delar av gamla Beckomberga sjukhus.

I Migrationsverket lokaler i Märsta installerar vi ett nytt fastighetsnät.

Som underentreprenör till El-Byggen i Stockholm AB installerar vi ett fastighetsnät bestående av 320 kopparlinjer i Kamstrup AB:s lokaler i Täby. Vi utför även installation av fastighetsnät i Actagons lokaler.

« Tillbaka