Q1 2021 börjar bra…

Detta år har startat med at vi har kommit igång med uppsökande verksamhet av våra kunder.

Detta har givit oss en hel del resultat gällande nya affärer samt att pågående avtal har blivit bättre för kunderna och oss.

Kunder som t.e.x SafeTeam har vårt förtroende vuxit och vi gör nu en hel del projekt åt dom. Nyinstallationer och serviceuppdrag, vi tackar för förtroendet och skall göra vårt yttersta för att se till att kunderna får det som dom beställt.

AFP elteknik AB har beställt av oss uppgradering av Schrack brandlarm inom Borgafjord 16 och 18 i Kista.
Detta arbete innebär att samtliga befintliga detektorer kvarstår men centralapparaterna byts ut mot moderna och som går att uppgradera till senaste versionerna samt framtidsäkra anläggningen.
Vi tackar för förtroendet.

Söderorts el och säkerhet AB har beställt sedan tidigare ett brandlarm av fabrikatet Schrack Seconet i Hällefors på en förskola som Flexator byggt. Detta är besiktat och klart.
Vi har även fått beställningar på följande Brandlarm på utökning av Wallenderborgsskolan. På Enköpings Garnison installeras ett nytt brandlarm och utrymningslarm i utbildningslokaler för förvaret som byggs upp av Flexator brandlarms fabrikat är Schrack Seconet.
LSS-boende i Strängnäs med brandlarm Schrack Seconet har vi också fått förtroendet att utföra.
LSS-boende åt Viljabogruppen i Vingåker brand- och utrymningslarm av fabrikat Schrack Seconet som vi kommer att utföra.

Statens Fastighetsverk gick ut med en upphandling som vi vann. Uppdraget är att utföra uppgardring av samlingssystem inom Bogesunds slott i Vaxholm. Nya Centralapparater och ny teknisk dokumentation.
Ett arbete som ställer stora karv på oss och vad som skall levereras. Brandlarms central av fabrikat Schrack Seconet.
Ulriksdal Värdshus är ett annat projekt där vi ska byta brand- och utrymningslarm och erforderliga kompletteringar.

Confidence har gett oss uppdrag att hjälpa dom med byte av brandlarm i Värmdö köpcentrum, samt även ny installation uppe Sandviken Tuna där en stor anläggning för Microsoft uppförs.
Arbete är extra stökigt p.g.a. att det är hög höjd samt att installationen av brandlarmet skall utföras enligt engelska normer (omg rör i hela sin längd).

Confidence har tillsammans med oss på CD vunnit upphandlingen på ett stort projekt där ny byggnad skall uppföras.
En totalentreprenad där CD kommer med största delen att utföra projekteringen av vår dokumentationsavdelning. Installationen kommer vår entreprenadavdelning sköta med en organisation på minst 3st ledande tekniker på plats.

Migrationsverket har beställt i Märsta ett nytt Cat 6 nät för kommunikationsöverföring, (datanät) samt ett antal urtag för accesspunkter för trädlös kommunikation.
Vi tackar för förtroendet och kommer att utföra detta med stor omsorg och engagemang.

Spedab har beställt brand-och utrymningslarm av fabrikat BC 6000 i Brandbergen centrum etapp ett och två. Flerfamiljshus med butiker och garage. SERNEKE som är byggare skall på uppdrag av SAVANA uppföra lägenheter & lokaler med tillhörande fastighetsytor.
Har även beställt arbetet inom Packarhusen i Stockholm med utökning av brandlarm

Hufvudstaden har beställt av oss uppgradering av centralapparater inom KV Packarhuset i Stockholm av fabrikat Schrack Seconet. Detta arbete innebär att samtliga befintliga detektorer kvarstår men centralapparaterna byts ut mot moderna och som går att uppgradera till senaste versionerna samt framtidsäkra anläggningen.
Vi tackar för förtroendet.

ISS har beställt arbete med att installera kanalisation inom bankhallen (Danske Bank) i KV Packarhusen för speedgates av fabrikat Gunnebo som levererar och installerar.
I denna entreprenad är det ett nära samarbete med alla aktörer larm, brand, passage och el. CD har haft passage, porttelefoni, brandfunktioner och kanalisation samt el 230 volt samtliga inblandade. Vi tackar för förtroendet i denna entreprenad.

Andersson & Österholm Elinstallation har beställt arbete med brandlarm inom KV Luckan 1 av fabrikat Securiton av oss. Vi tackar för förtroendet.

Rönninge El Konsult eställde installation av ett Larm- och säkerhetssystem innefattande ett kombinerat brandindikerings- och inbrottslarmsystem på Bäckahagaskolan. Som utfördes strax för Jul.
Vi tackar för förtroendet i detta projektet.

« Tillbaka