Semestern är över, och

verksamheten är i full gång. Hufvudstaden har beställt ytterligare installationer av porttelefoni av fabrikat Siedle Access. Denna gång inom kvarteret Rännilarna. Entreprenadstarten var före sommaren, med färdigställande i november.

Spedab har beställt materialleverans, driftsättning och dokumentation av ett brand- och utrymningslarm av fabrikatet Schrack Seconnet i nordvästra Stockholm. Vi har även ett avtal om löpande arbete inom Gallerian, Stockholm gällande RCO-anläggningen för bygget.

Relay AB har beställt driftsättning och dokumentation av brand- och utrymningslarm, även det av fabrikatet Schrack Seconnet. Arbetet utförs i Årstadal.

För Connect Hotel City har vi slutfört brand- och utrymningslarm för etapp 1 och 2 efter om- och tillbyggnad av hotellets verksamhet. Utökningen omfattar ytterligare rum och allmänna ytor, samt ny receptionsdel.

Brandskyddspartner i Stockholm har beställt färdigställande kontroller och teknisk dokumentation inom sjukvårdslokaler i Stockholm.

Elbyggen i Stockholm hjälper vi med installation av strukturerat kabelsystem för datornät i Stockholm.

« Tillbaka