Situationen över den aktuella prisbilden.

Covid-19 med dess effekter har fortsatt en stark påverkan i den globala handeln med ökade fraktkostnader, kapacitetsbrist i produktion samt ökade råvarupriser. Det är en besvärlig situation där priser går upp. Vi följer detta mycket nära för att kunna ge er de bästa priserna.

Vi önskar att, med vaccinets hjälp, få återgå till en mer normal situation och önskar alla våra kunder en riktigt trevlig sommar. 

« Tillbaka