Sommaren är här!

Vår traditionsenliga Förbättringsdag i juni hölls den 15/6. Ett glatt gäng fick en genomgång SEKO/tele av det nya kollektivavtalet som samma dag högtidligen undertecknades.

Dagen fortsatte sedan med brännboll, kubb och grillad mat.


Hufvudstaden har gett oss förtroendet att uppgradera porttelefonin i kvarteret Rännilen (Birger Jarlsgatan/Mäster Samuelsgatan/Bibloteksgatan/Smålandsgatan).

Cramo har beställt ytterligare installationer i baracker för skolorna Hagaskolan och Runbyskolan. Här installerar vi inbrotts- och brandlarm samt passersystem.

Upplands Brandservice anlitar oss för utökning av befintliga brandlarmsanläggningar i norra Uppland, med driftsättning, teknisk dokumentation, OR/SR och anläggarintyg.

Stanley Retail Security har tecknat ett avtal med oss avseende installationer, driftsättning och servicearbeten hos deras kunder. Anläggningarna är i larmklass 3, och finns över hela Mälardalen.


Vi på CD önskar alla kunder, leverantörer och medarbetare en skön och varm sommar.

Kontoret är tillgängligt hela sommaren, och vi återkommer med uppdateringar efter sommaren.

« Tillbaka