Sommaren är slut, och hösten tar vid

Karolinska sjukhuset, Huddinge hus C1 och C2 har vi genomfört slutbesiktning och fått en godkänd entreprenad och anläggning. En stor brand- och utrymningsanläggning med omfattande installation av många styrprogrammeringar och larmsektioner. Anläggningen består av nästan 4.000 detektorer samt 400 larmdonspelare och cirka 150 siréner.

  • 5 brandlarmcentraler
  • 4 likriktare
  • 5 samplingsanläggningar
  • 28 informationstablåer
  • 413 sektioner
  • 55 adressenheter
  • 105.000 meter kabel
  • Överordnat system (Alvis)

Åt Carls Elektriska har vi installerat en Aptus-anläggning med tvättstugebokning (30 maskiner) i kvarteret Furiren i Solna.

Våra uppdrag åt Utlandsmyndigheten fortgår, och det med ökad aktivitet. Under hösten har vi flera uppdrag ute i världen.

Nynäshamns kommun har via ramavtalet anlitat oss för installation av integrerade säkerhetsanläggningar baserade på RCO M5. Vi utför arbeten i Vanstaskolan, Gröndalsskolan, Tallbackaskolan och Studiegården.

Åt Salléns Elektriska har vi installerat en integrerad säkerhetsanläggning baserad på RCO M5. Slutkunden är Skandiafastigheter.

CD önskar alla våra kunder och medarbetare åter efter sommaren.

« Tillbaka