Vintertid med bra glid

De senaste månaderna har varit mycket givande. Uppdragen har varit många och varierande, och här är några som vi vill uppmärksamma lite extra.

SFV anlitar oss för att byta den aspirerande brandlarmsanläggningen av fabrikat Cirrus till en ny ASD535 på Rosersberg slott. Installationen omfattar huvudbyggnaden inklusive Kyrk- och Junoflygeln. Dessutom integrerades den nya anläggningen med det överordnade systemet ALViS.

För Nynäshamns kommuns räkning har vi gjort en ombyggnad/uppdatering av säkerhetssystemet från RCO Security i Gröndalsskolan. Detta till en följd av renoveringar och ombyggnader av bland annat gymnastikhall och hus B.

Som underentreprenör till Söderorts El & Säkerhet AB har vi installerat ett par Schrack brand- och utrymningsanläggningar. En var för Doctrivet AB i Tullinge.

Stanley Security AB anlitade oss för installation av en säkerhetsanläggning hos Doberman.

Vi tackar för uppdraget som underentreprenör till Assemblin där vi installerar ett brand- och Talat utrymningslarmsystem av fabrikat Bosch i Arninge Resecentrum som är en utbyggnad av Arninge affärscentrum.

SVT får via Edsvikens El AB ett antal nya accesspunkter till kommunikationsnätet.

El-Byggen i Stockholm låter oss installera ett tele- och datanät i delar av kvarteret Kåkenhusen 25 och Stigbygeln 5.

Restaurang Kattholmen, Värmdö får en utökning av brand- och utrymningslarm installerad av oss. Vår kund denna gång är Blisab Elteknik AB, som har den övriga delen av el- och teleentreprenaden.

För Certegos räkning vi utför löpande arbeten med driftsättning och teknisk dokumentation av brand- och utrymningslarmsystem i Kolarängsskolan.

Som underentreprenör till Spedab har vi installerat, driftsatt och dokumenterat en brand- och utrymningslarmanläggning för Vanda.

Hufvudstaden AB har genom Categori Data fått 4 anläggningsskötare brandlarm utbildade. Att genomföra utbildningar inom detta område är nytt för oss, och innebär ytterligare möjligheter för oss och våra kunder.

Vi tackar alla kunder för uppdragen och ser fram emot nya samarbeten.

« Tillbaka