Förbättringsdag och medarbetarguide

Den 30 september hölls en Förbättringsdag för hela företaget på Solvalla med en introduktion av nya företagshälsovården Bra Balans. En första hälsoundersökning genomfördes på samtliga, och en tid för var och en bokades för uppföljning vid senare tillfälle.
balans_60pxc

Under dagen introducerades andra versionen av Medarbetarguiden, med våra vägvisare och spelregler. De innehåller praktisk information som är värdefull i det dagliga arbetet.

Medarbetarguiden

« Tillbaka